BẢN TIN CC1

  • Home
  • CC1 TỔ CHỨC SƠ KẾT THI ĐUA GÓI THẦU K

CC1 TỔ CHỨC SƠ KẾT THI ĐUA GÓI THẦU K


Ngày 28/02/2017, Ban chỉ đạo thi đua dự án Gói thầu K – Cải tạo hệ thống  thoát nước Hàng Bàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết phát thưởng đợt phát động thi đua từ ngày 20/10/2016 đến ngày 12/01/2017 với mục tiêu:

  • Hoàn thành và vượt tiến độ;
  • Đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình;
  • Quản lý và chấp hành tuyệt đối các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Phát biểu tại Lễ sơ kết Ông Trần Mạnh Tần – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; Phó trưởng Ban chỉ đạo thi đua đánh giá cao sự nỗ lực của Phòng Quản lý Dự án 1, Ban điều hành dự án hạ tầng thành phố, các nhà thầu thi công trong đợt thi đua đã phấn đấu đạt và vượt tiến độ 7/10 vị trí. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tuyệt đối an toàn lao động, cùng với sự phối hợp chặt chẽ và sự ủng hộ của Chủ đầu tư cũng như đơn vị tư vấn giám sát.

Các đơn vị được phát thưởng và tặng giấy khen của Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Tổng Công ty với số tiền 240.000.000đ. Cụ thể:

1/ BĐH các DA hạ tầng thành phố                      :    80.000.000đ
2/ Phòng Quản lý Dự án 1                                     :    80.000.000đ
3/ Công ty Phước An Nguyễn                               :    20.000.000đ
4/ Công ty Trí Dũng                                                 :    20.000.000đ
5/ Công ty CP Xây dựng Số 1 Việt Nguyên     :   30.000.000đ
6/ Công ty Thiên Thịnh Vũ                                     :   10.000.000đ