BẢN TIN CC1

  • Home
  • CC1: TỔ CHỨC CÁC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

CC1: TỔ CHỨC CÁC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ


Thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP về kế hoạch đào tạo hàng năm cho cán bộ quản lý của Tổng Công ty.
Phòng Tổ chức Pháp chế Tổng Công ty đã phối hợp với Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Bộ Xây dựng (Phân viện cán bộ quản lý cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Miền Trung tại Đà Nẵng) tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ:

  • Giám sát thi công xây dựng công trình;
  • Thiết kế;
  • Chỉ huy trưởng;
  • Định giá;

Thời gian 12 ngày, từ ngày 05/7/2017 đến ngày 19/7/2017 học tại Hội trường Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự lớp học có 90 học viên đến từ các Phòng, Ban quản lý, Ban điều hành dự án của Tổng Công ty.
CÔNG ĐOÀN CC1


Sau đây là một số hình ảnh của buổi khai mạc: