BẢN TIN CC1

  • Home
  • Công đoàn Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông (CC1-MEKONG) tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CBCNVC-LĐ

Công đoàn Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông (CC1-MEKONG) tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CBCNVC-LĐ


Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty CC1-MEKONG đã tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, động viên CBCNVC-LĐ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty. Từ một đơn vị khó khăn, trong 3 năm gần đây, tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV công ty đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu từng bước hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo người lao động có đủ việc làm, thu nhập và đời sống được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân của CBCNV là 13 triệu đ/người/tháng, tăng 55% so với năm 2014.
Năm 2017 Công ty CC1-MEKONG thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, Công đoàn đã tuyên truyền đến NLĐ hiểu biết được chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước, mô hình hoạt động của CTCP, tham gia sắp xếp lại lao động, đồng thời tổ chức vận động đoàn viên công nhân lao động trong Công ty tham gia sở hữu mua cổ phần CC1-MEKONG để NLĐ có thêm được lợi ích và quyền làm chủ của mình.
Để đảm bảo môi trường làm việc thân thiện và tạo uy tín cho Công ty, CBNV CC1-MEKONG luôn ý thức rất rõ trong phong trào Xanh – Sạch – Đẹp. Môi trường làm việc, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và các xe vận chuyên bê tông luôn được bảo quản, giữ gìn sạch sẽ, đúng quy trình. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc, phát động phong trào “Sáng kiến cải thiện điều kiện lao động”, xây dựng văn hóa doanh nghiệp nơi công sở. Văn phòng Công ty đã được chuyển về vị trí mới thuận lợi, môi trường làm việc trong lành, được đầu tư máy móc và các trang thiết bị văn phòng đầy đủ, hiện đại.
Cùng với việc quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng chính sách đãi ngộ về cơ sở vật chất, môi trường làm việc và phúc lợi tốt, CC1-MEKONG còn quan tâm chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho CBCNV Công ty từ chính sách lương thưởng cho đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở, gắn chặt hoạt động công đoàn với lợi ích đoàn viên. BCH Công đoàn luôn đồng hành, tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện, tuân thủ luật pháp về: Bảo hiểm xã hội, tiền lương, thưởng, bữa ăn ca, an toàn vệ sinh lao động, tôn vinh lao động giỏi, tiếp thêm sức mạnh để NLĐ cống hiến làm việc, gắn bó với đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Trần Mạnh Tần, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng số 1 ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Công ty và mong muốn Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV CC1-MEKONG giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CC1-MEKONG phát biểu: “Lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động, các chế độ đối với NLĐ luôn được Công ty quan tâm. BCH Công đoàn khóa mới cần phát huy hơn nữa sức mạnh tập thể, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, tổ chức nhiều các hoạt động phong phú, góp phần xây dựng một tập thể NLĐ đoàn kết, vững mạnh, đồng tâm đưa Công ty ngày càng phát triển”
Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022) với 7 thành viên.
Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.