BẢN TIN CC1

  • Home
  • TẬP HUẤN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2018

TẬP HUẤN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2018


Thực hiện Kế hoạch Bảo hộ lao động của Tổng công ty năm 2018, ngày 30/3/2018 Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP đã tổ chức lớp tuận huấn An toàn lao động – Pháp luật lao động cho người sử dụng lao động – định kỳ 2018 tại Hội trường Tổng Công ty.

Tham dự lớp tập huấn có gần 70 người tham gia, đối tượng là người sử dụng lao động; Trưởng, Phó phòng Ban quản lý, Ban điều hành Tổng Công ty. Nội dung  lớp học  do Th.s Nguyễn Văn Hồng, chuyên viên pháp luật Sở Lao động thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh; giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng đảm nhận.

Thông qua lớp tập huấn tuyên truyền sâu rộng về công tác An toàn vệ sinh lao động &  PCCC trong cán bộ nhân viên Tổng công ty; Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, cán bộ quản lý, giám sát về ý nghĩa cũng như  vai trò của công tác An toàn vệ sinh lao động & PCCC; Củng cố công tác Đầu tư, quản lý, công tác thông tin, tuyên truyền và thi đua khen thưởng về An toàn vệ sinh lao động & PCCC; Thúc đẩy các điều kiện cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động & PCCC, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp góp phần ổn định và phát triển đơn vị.

Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện xuyên suốt trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, được lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Một số dự án lớn đã làm tốt công tác này là: Dự án Nhiệt điện Mông dương, Nhơn Trạch, Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi sơn, dự án Nhà máy nước Thủ Đức giai đoạn III, dự án Bệnh viện nhi đồng TP HCM v.v… và hiện nay đang tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý An toàn lao động ở các dự án khác.

Trong những năm qua công tác An toàn lao động của Tổng Công ty đã có những tiến bộ rõ rệt, giảm thiểu tai nạn lao động cũng như bảo đảm tốt điều kiện sống và làm việc của người lao động trên công trường. Đặc biệt từ năm 2015 đến nay, hệ thống cán bộ làm công tác an toàn từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên đã được củng cố, hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả. Chính vì vậy không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

CÔNG ĐOÀN CC1

Sau đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn: