BẢN TIN CC1

  • Home
  • TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN


Thực hiện kế hoạch số 735/KH-CĐXD ngày 23/11/2018 về việc tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên Công đoàn. Chiều ngày 22/02/2019, Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) và Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn cho các công đoàn cơ sở trực thuộc tại phòng máy của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự tập huấn có 40 người (CĐ CC1 28 người, công đoàn IDICO 12 người) là những cán bộ công đoàn được giao nhiệm vụ quản lý đoàn viên tại cơ sở. Phụ trách lớp tập huấn là đồng chí Ngô Tiến Thắng, Phó Ban Tổ chức và  đồng chí Bùi Xuân Chung, chuyên viên Ban Tổ chức Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Các cán bộ công đoàn được hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm cơ bản và các công cụ quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm, tạo các nhóm cấp công đoàn, nhập dữ liệu về đoàn viên, tra cứu thông tin đoàn viên…

Việc tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm quản lý đoàn viên sẽ góp phần quan trọng trong công tác quản lý đoàn viên, kiểm tra, nắm bắt tình hình đoàn viên một cách dễ dàng, khoa học, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, sẽ hiệu quả trong việc triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên.

CÔNG ĐOÀN CC1

Một số hình ảnh lớp tập huấn: