BẢN TIN CC1

  • Home
  • CC1 TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020

CC1 TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020


Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một trong những nội dung bắt buộc của công tác bảo hộ lao động nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp an toàn vệ sinh lao động và người lao động biết cách thực hành an toàn vệ sinh lao động, xử lý những tình huống trong quá trình lao động sản xuất.

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, ngày 12/6/2020 Công đoàn Tổng công ty CC1 phối hợp với Phòng Nhân sự tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cho Người sử dụng lao động thuộc nhóm 1 (Nghị định 44/2016 NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ) tại Hội trường Tổng công ty.

Đến tham dự lớp tập huấn, có sự hiện diện của đồng chí Vũ Thị Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn; Phó chủ tịch Hội đồng an toàn lao động Tổng công ty cùng 70 đồng chí là Giám đốc/Phó Giám đốc, Trưởng/Phó phòng Tổng công ty và 21 đơn vị có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Tổng công ty. Theo kế hoạch, từ ngày 22/6/2020 Công đoàn tiếp tục phối hợp mở các lớp tập huấn ATVSLĐ cho các đối tượng thuộc nhóm 2,3,4,5,6.
Giảng viên của lớp tập huấn là thầy Nguyễn Văn Bắc – Công ty TNHH huấn luyện ATLĐ Đông Nam Á.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí được nghe những thông tin thiết thực, quan trọng như: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; Hệ thống các văn bản của bộ ngành có liên quan; Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục phòng ngừa; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác bảo hộ lao động; Nội dung huấn luyện chuyên ngành.v.v…

Sau khi kết thúc lớp tập huấn, các đồng chí làm bài kiểm tra sát hạch, đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận.

Cũng trong tháng 5/2020, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 4 năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”: Phát động tuyên truyền, in phát các tài liệu ấn phẩm về chủ đề an toàn lao động; treo băng rôn, áp phích tuyên truyền trong khu vực sản xuất, công trường xây dựng với số tiền 15 triệu đồng; Công đoàn Tổng công ty và các Công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi tặng quà 91 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Công đoàn TCT chi 500.000đ/phần, CĐCS chi từ 300.000đ-1.000.000đ/phần); Phối hợp đi kiểm tra an toàn lao động tại 06 đơn vị thành viên và các dự án của Tổng công ty. 

CÔNG ĐOÀN CC1

Sau đây là một số hình ảnh: