Dự án Khu công nghiệp WHA - Nghệ An

Gói thầu   BLD-02 Thi công trạm PCCC
Chủ đầu tư  Công ty CP Khu công nghiệp WHA Nghệ An
Đơn vị thi công  CC1
Giá trị HĐ  khoảng 1,9 tỷ
Thời gian thi công  2019 - 2020