Lịch sử phát triển

2020
2020
Bộ Xây dựng chuyển nhượng toàn bộ vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP
2016
2016
Tái cấu trúc Tổng Công ty Xây dựng số 1 và cổ phần hóa thành Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Công ty Cổ phần
2010
2010
Chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng số 1 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Quyết định số 617/QĐ-BXD của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng ngày 10/06/2010.
2006
2006
Thành lập lại theo Quyết định số: 386/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ngày 09/03/2006.
Đăng ký kinh doanh lại, hoạt động theo mô hình công ty mẹ -công ty con (Số ĐKKD: 41060000326).

2002
2002
Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện, sản xuất và kinh doanh điện. Kinh doanh khai thác cảng biển
2001
2001
Đầu tư, kinh doanh du lịch, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp điện đến 500KW. Đầu tư xây dựng kinh doanh văn phòng, căn hộ.
1996
1996
Đăng ký kinh doanh lần đầu (Số ĐKKD: 103392)
1995
1995
Thành lập lại theo quyết định số 995/BXD- TCLD của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ngày 20/11/1995
1992
1992
Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng
1989
1989
Xuất nhập khẩu VLXD
1985
1985
Kinh doanh và sản xuất VLXD
1979
1979
Thành lập Tổng Công ty Xây dựng số 1