BẢN TIN CC1

  • Home
  • Công bố Dự án Xây dựng Hệ thống quy trình và Khung năng lực CC1

Công bố Dự án Xây dựng Hệ thống quy trình và Khung năng lực CC1


Ngày 06/6/2022, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) đã triển khai Dự án Xây dựng Hệ thống quy trình và Khung năng lực CC1 do Công ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo Nhân Sự Amaica (Amaica) tư vấn.

Triển khai Dự án Xây dựng Hệ thống quy trình và Khung năng lực CC1

Tham dự chương trình, về phía CC1 có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Huấn; Tổng Giám đốc Lê Hữu Việt Đức; các Phó Tổng Giám đốc: ông Phan Văn Chính, ông Lê Bảo Anh, ông Vũ Gia Bình, ông Phan Văn Kỷ Trung, ông Kim Won Jin; cùng lãnh đạo các khối và phòng ban liên quan.
Về phía Amaica có sự tham gia của bà Võ Thanh Phương Mai – Giám đốc điều hành kiêm Quản lý dự án; bà Võ Tường Linh – Chuyên gia tư vấn kiêm Điều phối dự án; bà Trần Thi Dương Anh – Chuyên gia tư vấn kiêm Phụ trách Dự án Khung năng lực; bà Nguyễn Lệ Uyên – Chuyên gia tư vấn kiêm Phụ trách Dự án Xây dựng Hệ thống quy trình.

Các đại biểu tham dự chương trình


Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Huấn – Chủ tịch HĐQT CC1 nhấn mạnh: “Trong bối cảnh mới, giai đoạn mới cũng như những yêu cầu từ Ban Lãnh đạo CC1, chúng ta cần phải chuẩn hóa các quy trình để tối ưu được nguồn lực, giảm thiểu chi phí và tăng hiệu suất công việc, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh của CC1 trên thị trường. Ngoài ra, trong chiến lược trung và dài hạn của CC1, con người là yếu tố then chốt và nồng cốt của doanh nghiệp, do đó cần hoàn thiện và xây dựng các chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài; không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao; xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa.”

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Huấn phát biểu tại chương trình

Theo kế hoạch, Amaica sẽ chuẩn hóa Hệ thống quy trình (Bảng mô tả công việc – JD; Quy trình thao tác chuẩn – SOP; Ma trận phân quyền – RACI Matrix) và xây dựng Khung năng lực (Khung năng lực Lãnh đạo; Khung năng lực cốt lõi) cho CC1.
Hiện nay, CC1 tập trung hoàn thiện nền tảng quản trị, bộ máy vận hành, tăng cường chế độ đãi ngộ cho người lao động với việc ứng dụng lương 3P. Một trong những nội dung quan trọng của việc ứng dụng lương 3P là xây dựng Khung năng lực.
Khung năng lực là một phương pháp quản lý nhân sự tổng hợp giữa kĩ năng, thái độ và kiến thức. Khung năng lực được sử dụng làm cơ sở để đánh giá đội ngũ nhân sự cũng như làm tiêu chuẩn đánh giá ứng viên có năng lực. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ cải thiện được hiệu suất công việc, tối ưu hóa nguồn nhân lực và tối thiểu hóa chi phí.

Các thành viên Ban dự án nhận hoa chúc mừng từ Lãnh đạo Tổng công ty

Tiến trình xây dựng, đào tạo và duy trì nguồn nhân lực chất lượng đã được CC1 triển khai xây dựng thành chiến lược với những hoạch định, giải pháp mang tính lâu dài theo định hướng phát triển bền vững.