Ông Nguyễn Thành Vinh

Ông Nguyễn Thành Vinh đã có 15 năm làm việc các các công ty chứng khoán. Từ năm 2019 đến nay Ông giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh HCM – Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam. Hiện tại, Ông Nguyễn Thành Vinh được bổ nhiệm là thành viên độc lập HĐQT kiêm […]

Ông Phan Văn Chính

Với xuất phát điểm là kiến trúc sư xây dựng, ông Phan Văn Chính trải qua nhiều vị trí quan trọng tại các công ty như Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng – Kiến trúc  ADC, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hà Đô, thành viên HĐQT Công ty CP Hà Đô 756 Sài […]

Ông Nguyễn Hữu Nam

Từ năm 2022, Ông Nguyễn Hữu Nam được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Ông Lê Hữu Việt Đức

Ông tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng Công ty vào những ngày đầu thành lập đến nay đã hơn 40 năm, từ Dự án nhà máy Thủy điện Trị An, từng đảm nhận nhiều vị trí công tác trong toàn hệ thống Tổng Công ty như: Cán bộ Kỹ thuật, Đội […]

Ông Nguyễn Văn Huấn

Ông Nguyễn Văn Huấn đã có hơn 10 năm là Chủ tịch HĐQT tại các doanh nghiệp Địa ốc, Bất động sản. Tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 21/01/2021 Ông được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.