Sự kiện

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP và Công ty TNHH Đô thị Sing Việt

Vào sáng ngày 19 tháng 10 năm 2016 tại Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng số 1 đã tổ chức Lễ ký kết Biên Bản ghi nhớ giữa Công ty TNHH Đô Thị Sing Việt và Tổng Công ty Xây dựng số 1  hợp tác đầu tư xây dựng dự án khu đô thị Sing Việt – Giai đoạn […]

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP và Công ty TNHH Đô thị Sing Việt

Vào sáng ngày 19 tháng 10 năm 2016 tại Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng số 1 đã tổ chức Lễ ký kết Biên Bản ghi nhớ giữa Công ty TNHH Đô Thị Sing Việt và Tổng Công ty Xây dựng số 1  hợp tác đầu tư xây dựng dự án khu đô thị Sing Việt – Giai đoạn […]

Lễ ký biên bản ghi nhớ Dự án Xây dựng Tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Hải Phòng

Tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn thành phố Hải Phòng nằm trong tổng thể tuyến đường bộ ven biển Việt Nam theo quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 và cho phép điều chỉnh cục bộ tại văn bản số […]

Lễ ký kết Hiệp định giữa ADB và CC1

Ngày 10/11/2015 Tại văn phòng Bộ Tài chính đã diễn ra lễ ký kết Hiệp định dự án 2 – Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty” giữa ADB và CC1. Chứng kiến lễ ký kết có sự hiện diện của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, […]