BẢN TIN CC1

  • Home
  • Ông Phan Văn Chính

Ông Phan Văn Chính


Với xuất phát điểm là kiến trúc sư xây dựng, ông Phan Văn Chính trải qua nhiều vị trí quan trọng tại các công ty như Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng – Kiến trúc  ADC, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hà Đô, thành viên HĐQT Công ty CP Hà Đô 756 Sài Gòn, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư – Công ty CP Keytech – HHD Group và từng được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty vào ngày 25/01/2021.

Hiện tại, ông giữ vai trò là Phó Chủ tịch HĐQT.