Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 12.05.2022 , Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng hình thức trực tuyến. ĐHĐCĐ tiến hành đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 của CC1 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định […]

ĐHĐCĐ CC1: THÔNG QUA KẾ HOẠCH LƠI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021 CỦA CÔNG TY MẸ LÀ 300 TỶ ĐỒNG, GẤP 6 LẦN SO VỚI NĂM TRƯỚC

Để chung tay với cả nước tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên nhiều tỉnh thành, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Lãnh  đạo CC1 quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 sang […]

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở văn phòng chính, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM. Đại hội đã thành công tốt đẹp và […]

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Các hồ sơ đại hội: Quy chế làm việc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 Tờ […]

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 – CTCP

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị GEM, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đại hội đã thành […]